Kontakt

Biuro Projektu „Adaptowana Aktywność Fizyczna – teoria i praktyka”
mgr Anna Ogonowska-Słodownik
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Wydział Rehabilitacji
ul. Marymoncka 34
00-968 Warszawa
tel./fax +48 (22) 835 47 98
e-mail: info@apafss.eu