Spotkania

W spotkaniach projektowych będą brali udział uczestnicy projektu z AWF Warszawa, University of Iceland oraz Ekspert Zewnętrzny. Zaplanowano dwa spotkania ogólno projektowe oraz kilka spotkań w podgrupach projektowych towarzyszących innym działaniom (warsztatom i wizytom studyjnym). Cele tych spotkań to: uszczegółowienie zarządzania projektem; omówienie działań i rezultatów projektu (harmonogram); aktualizowanie strony internetowej; omawianie budżetu i szczegółowych zasad finansowania; praca w podgrupach (mobilność; ewaluacja i monitoring/rekrutacja do warsztatów; zarządzanie/finanse; ocena aktywności fizycznej osób poruszających się na wózkach).

SPOTKANIE PROJEKTOWE – kwiecień 2014

W dniu 25 kwietnia 2014 odbyło się pierwsze spotkanie całej grupy projektowej, w którym uczestniczyli przedstawiciele Instytucji Partnerskiej (University of Iceland) – prof. Hafþór Birgir Guðmundsson i Kristín Harðardóttir, Ekspert Zewnętrzny (AWF Poznań) – prof. Tomasz Tasiemski oraz przedstawiciele Beneficjenta (AWF Warszawa) – członkowie zespołu zarządzającego i kształcącego.

Materiały

Program of General Project Meeting and Study Visit

Prezentacje

General Project Meeting – part I General Project Meeting – part II – AWF Warsaw General Project Meeting – part II – UI

Zdjęcia
 
Prof. Andrzej Kosmol dr hab. Natalia Morgulec-Adamowicz prof. Andrzej Kosmol Urszula Dolińska, Małgorzata Jarosz-Milik, Teresa Stypuła and Anna Ząbek dr Izabela Rutkowska and Urszula Dolińska mgr Anna Ogonowska-Słodownik dr Marta Sidaway and Tomasz Skiba prof. Hafþór Birgir Guðmundsson, Kristín Harðardóttir and prof. Tomasz Tasiemski Project Team "apafss"
<
>
prof. Hafþór Birgir Guðmundsson, Kristín Harðardóttir and prof. Tomasz Tasiemski

SPOTKANIE PROJEKTOWE – maj 2015

W dniu 20 maja 2015 odbyło się drugie spotkanie całej grupy projektowej, w którym uczestniczyli przedstawiciele Instytucji Partnerskiej (University of Iceland) – prof. Hafþór Birgir Guðmundsson i Asta Jonsdottir, oraz przedstawiciele Beneficjenta (AWF Warszawa) – członkowie zespołu zarządzającego.

Materiały

Program of Second Project Meeting and Study Visit

Prezentacje

Second Project Meeting

Zdjęcia
 
<
>

SPOTKANIE PROJEKTOWE – grudzień 2015

W dniu 17 grudnia 2015 odbyło się dodatkowe trzecie spotkanie zamykające projekt, w którym uczestniczyli przedstawiciele Beneicjenta: prof. Andrzej Mastalerz, Rektor AWF Warszawa – Przedstawiciel Prawny Projektu, władze Wydziału Rehabilitacji – prof. Andrzej Kosmol, Dziekan WR i doc. Paweł Targosiński, Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktycznych, członkowie zespołu zarządzającego i uczestnicy projektu.

Materiały

Program of Third Project Meeting

Prezentacje

Third Project Meeting

Zdjęcia
 
<
>