Produkty

W trakcie projektu powstały następujące produkty:

  • Adaptacja rozszerzonej polskiej, angielskiej i islandzkiej wersji  Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (International Physical Activity Questionnaire /IPAQ/) dla osób poruszających się na wózkach
  • Tłumaczenie Podręcznika Umiejętności Poruszania się na Wózku (Wheelchair Skills Test /WST/ Manual) na język polski
  • Strona internetowa projektu
  • Książka streszczeń
  • Płyta CD-Rom z rezultatami projektu.

Produkty wytworzone podczas trwania projektu są rozpowszechniane i dostępne po jego zakończeniu na stronie internetowej projektu oraz na CD-ROM. W projekcie brał udział Ekspert Zewnętrzny, który sam jest osobą poruszającą się na wózku, co pozwoliło modyfikować produkty w trakcie ich tworzenia, tak aby w jak najlepszy sposób odpowiadały potrzebom grupy docelowej (studenci, nauczyciele, osoby ze specjalnymi potrzebami poruszające się na wózkach i ich rodziny, specjaliści APA pracujący z użytkownikami wózków oraz kadry kształcące specjalistów APA).