Książka streszczeń

Książką streszczeń z IV Międzynarodowej Konferencji Myśl Rehabilitacyjna Prof. Andrzeja Seyfrieda ”Adaptowana Aktywność Fizyczna w Rehabilitacji i Edukacji”

Książka streszczeń w j. polskim i angielskim z konferencji ”APA w Rehabilitacji i Edukacji” wydana została w formie suplementu do kwartalnika naukowego Postępy Rehabilitacji (Suplement Nr 9, 2014). Wersja papierowa została przekazana uczestnikom konferencji oraz bibliotekom szkół wyższych w Polsce i Islandii. Wersja elektroniczna dostępna jest poniżej na stronie internetowej projektu oraz zostanie również zamieszczona na płycie CD-Rom z rezultatami projektu w grudniu 2015.

PR_supplement