CD-Rom projektu

Płyta CD-Rom z rezultatami projektu

Płyta CD zawiera najważniejsze produkty opracowane w projekcie „Adaptowana Aktywność Fizyczna – teoria i praktyka” realizowanym w ramach działania Współpracy Instytucjonalnej, w latach 2014-2015, przez Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie i Szkołę Edukacji Uniwersytetu Islandii. Na płycie znajdują się trzy foldery, których zawartość opisano poniżej:

 1. Folder WST zawiera:
  • pismo przewodnie (intro_WST_pl.pdf) wyjaśniające koncepcję przetłumaczenia na j. polski Testu Umiejętności Poruszania się na Wózku (WST –Wheelchair Skills Test) będącego jednym z narzędzi należących do Programu Umiejętności Poruszania się na Wózku (WSP – Wheelchair Skills Program) opracowanego na Uniwersytecie Dalhousie.
  • tłumaczenie wprowadzenia ogólnego do Programu Umiejętności Poruszania się na Wózku (general_intro_WSP_pl.pdf) wyjaśniające ogólne założenia programu.
  • tłumaczenie Testu Umiejętności Poruszania się na Wózku (WST-PL_manual_version 4_2_3.pdf).

  W folderze znajdują się również pliki oryginalne w j. angielskim.

 2. Folder IPAQ-WU zawiera:
  • pismo przewodnie (intro_IPAQ-WU_pl.pdf) wyjaśniające koncepcję zaadaptowania Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (IPAQ) dla użytkowników wózków.
  • roboczą wersję zaadaptowanego kwestionariusza w j. polskim (IPAQ-WU_pl.pdf), j. angielskim (IPAQ-WU_en.pdf) i j. islandzkim (IPAQ-WU_is.pdf).
   xxx
 3. Folder Book of Abstracts zawiera:
  • pismo przewodnie (intro_Book_of_Abstracts_pl.pdf) wyjaśniające założenia organizacji IV Międzynarodowej Konferencji Myśl Rehabilitacyjna Prof. Seyfrieda ”Adaptowana Aktywność Fizyczna w Rehabilitacji i Edukacji”, która odbyła się 24-25.10.2014, na AWF Warszawa.
  • wersję elektroniczną Książki Streszczeń z IV Międzynarodowej Konferencji Myśl Rehabilitacyjna Prof. Seyfrieda ”Adaptowana Aktywność Fizyczna w Rehabilitacji i Edukacji” (Supplement_PR_no_9_2014.pdf).

cd

Płyta CD-Rom z rezultatami projektu APAFSS dystrybuowna jest przez Biuro Projektu, a po zakończeniu projektu w grudniu 2015 płyta będzie dostępna za pośrednictwem Polskiego Towarzystwa Naukowego Adaptowanej Aktywności Fizycznej (PTN-AAF).