Adaptacja IPAQ

Adaptacją rozszerzonej polskiej, angielskiej i islandzkiej wersji IPAQ dla osób poruszających się na wózkach 

Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ) jest szeroko stosowanym w populacji ogólnej kwestionariuszem o uznanej i wysokiej trafności i rzetelności, za pomocą którego można uzyskać dane dotyczące prozdrowotnej aktywności fizycznej, możliwe do porównania w skali międzynarodowej. Pytania odnoszą się do trzech konkretnych rodzajów aktywności (spacery, aktywności fizyczne o umiarkowanej i wysokiej intensywności), podejmowanych w ciągu ostatnich 7 dni. Modyfikacja IPAQ dla użytkowników wózków (IPAQ-WU) polegała na wprowadzeniu do kwestionariusza aktywności o takim samym wydatku energetycznym (MET), ale specyficznych dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Koszt energetyczny (MET) i rodzaj aktywności osób poruszających się na wózku zostały zaczerpnięte z kompendium kosztu energetycznego aktywności fizycznej użytkowników wózków inwalidzkich (Conger i Bassett, 2011). Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej dla Użytkowników Wózków (IPAQ-WU) jest w trakcie procesu oceny rzetelności i trafności, stąd przedstawiamy jedynie wersję roboczą zaadaptowanego kwestionariusza w j. polskim (IPAQ-WU_pl.pdf), j. angielskim (IPAQ-WU_en.pdf) i j. islandzkim (IPAQ-WU_is.pdf).

Kolejnym etapem oceny trafności IPAQ-WU będzie porównanie poziomu podejmowanej aktywności fizycznej w ciągu ostatnich 7 dni ocenianej za pomocą kwestionariusza i akcelerometru Actigraph. Następnie zostanie przeprowadzona ocena rzetelności IPAQ-WU.

IPAQ-WU_pl

IPAQ-WU_en

IPAQ-WU_is