Tłumaczenie WST

Tłumaczenie Podręcznika Umiejętności Poruszania się na Wózku (Wheelchair Skills Test /WST/ Manual) na język polski

Test Umiejętności Poruszania się na Wózku (WST) to protokół ewaluacyjny Programu Umiejętności Poruszania się na Wózku (WSP – Wheelchair Skills Program), którego opis, w formie wprowadzenia ogólnego, znajduje się poniżej w pliku general_intro_WSP_pl.pdf. WST to trafne i rzetelne narzędzie (Kirby i wsp., 20041) zawierające najważniejsze elementy techniki jazdy na wózku, które użytkownicy wykorzystują w czynnościach dnia codziennego. Tłumaczenie WST na j. polski (WST-PL_manual_version_4_2_3.pdf) ma na celu rozpowszechnienie tego narzędzia w Polsce oraz ujednolicenie terminologii stosowanej w obszarze techniki jazdy na wózku (nazewnictwo umiejętności technicznych oraz wykorzystywany sprzęt), co ułatwi komunikację pacjentów i specjalistów.

Polska wersja językowa WST (WST-PL) poddana została korekcie merytorycznej przeprowadzonej przez Eksperta Zewnętrznego projektu dr hab. prof. nadzw. Tomasza Tasiemskiego z AWF w Poznaniu. Poniżej dołączono również pliki oryginalne w j. angielskim dotyczące wprowadzenia ogólnego do Programu Umiejętności Poruszania się na Wózku (general_intro_WSP_en.pdf) i Testu Umiejętności Poruszania się na Wózku (WST_manual_version_4_2_3.pdf)

general_intro_WSP_pl

WST-PL_manual_version_4_2_3

general_intro_WSP_en

WST_manual_version_4_2_3