Zadania

Zadanie Data Opis
Strona internetowa projektu luty 2014 – grudzień 2015 Strona internetowa projektu będzie podstawowym narzędziem strategii komunikacyjnej i upowszechniania rezultatów. Stąd jej przygotowanie rozpocznie się wraz z początkiem projektu (luty 2014) a aktualizowanie będzie trwało przez kolejne 23 miesiące do końca projektu (grudzień 2015).
Adaptacją rozszerzonej polskiej i angielskiej wersji IPAQ dla osób poruszających się na wózkach marzec 2014 – listopad 2015 Adaptacja rozszerzonej wersji polskiej i angielskiej Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (International Physical Activity Questionnaire – IPAQ) dla osób poruszających się na wózkach ma polegać na wprowadzeniu do polskiej i angielskiej wersji IPAQ aktywności o takim samym wydatku energetycznym (MET) ale specyficznych dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
Spotkanie projektowe i pierwsza wizyta studyjna w Polsce kwiecień 2014 Również na samym początku projektu rozpocznie się organizacja spotkania otwierającego projekt i pierwszej wizyty studyjnej w Polsce które będą kluczowe dla dalszego przebiegu współpracy między instytucjami w realizacji celów projektu. W spotkaniu wezmą udział uczestnicy projektu z AWF Warszawa i 2 osoby z UI (w tym osoba kontaktowa) oraz ekspert zewnętrzny.
Workshop 1 w Polsce czerwiec 2014 ”Ustawienia wózka technika jazdy na wózku i ocena aktywności fizycznej użytkowników wózków”
Organizacja IV Międzynarodowej Konferencji ”Adaptowana Aktywność Fizyczna w Rehabilitacji i Edukacji” 24-25 października 2014 Celem konferencji będzie prezentacja badań naukowych i wdrożeń w obszarze aktywności fizycznej osób ze specjalnymi potrzebami ze szczególnym uwzględnieniem osób poruszających się na wózkach. Konferencja będzie miała charakter międzynarodowy i połączona będzie z obchodami 30-lecia Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa dla ok. 250 uczestników. Skierowana będzie do fizjoterapeutów nauczycieli WF trenerów instruktorów i innych specjalistów z obszaru APA.
Książka streszczeń październik 2014 Książką streszczeń na IV Międzynarodową Konferencję ”Adaptowana Aktywność Fizyczna w Rehabilitacji i Edukacji”
Adaptacja rozszerzonej islandzkiej wersji IPAQ dla osób poruszających się na wózkach czerwiec 2014 – listopad 2015 Adaptacja rozszerzonej wersji islandzkiej Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (International Physical Activity Questionnaire – IPAQ) dla osób poruszających się na wózkach ma polegać na wprowadzeniu do Islandzkiej wersji IPAQ aktywności o takim samym wydatku energetycznym (MET) ale specyficznych dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
Wizyta studyjna w Islandii grudzień 2014 W spotkaniu wezmą udział uczestnicy projektu z UI oraz 1 osoba z AWF Warszawa i ekspert zewnętrzny którzy będą pracować nad adaptacją IPAQ poznawać obsługę urządzenia SenseWear Armband (SWA); planować badanie oceny aktywności fizycznej za pomocą SWA i zaadaptowanej wersji IPAQ oraz ustalać szczegóły pobytu studentów i nauczyciela z Islandii na warsztacie 2 w Polsce.
Workshop 2 w Polsce luty 2015 ”Wady postawy u osób poruszających się na wózkach – profilaktyka symptomy przyczyny diagnoza i leczenie”
Wizyta studyjna w Polsce i spotkanie projektowe maj 2015 W spotkaniu wezmą udział uczestnicy projektu z AWF Warszawa i 2 osoby z UI które będą omawiać wyniki przeprowadzonych w Polsce badań oceny aktywności fizycznej za pomocą SWA i zaadaptowanej polskiej wersji IPAQ. Dodatkowo będą ustalać szczegóły pobytu studentów i nauczyciela z Polski na warsztacie 3 w Islandii oraz uzupełniać i dopracowywać zawartość strony internetowej projektu.
Workshop 3 lipiec 2015 Warsztat 3 w Islandii „Aquaterapia i pływanie dla osób poruszających się na wózkach”
Tłumaczenie Podręcznika Umiejętności Poruszania się na Wózku (Wheelchair Skills Test /WST/ Manual) na język polski i islandzki lipiec 2015 – listopad 2015 Podręcznik Umiejętności Poruszania się na Wózku (Wheelchair Skills Test /WST/ Manual) zawiera najważniejsze elementy techniki jazdy na wózku które użytkownicy wykorzystują w czynnościach dnia codziennego.
Wizyta studyjna w Islandii listopad 2015 W spotkaniu wezmą udział uczestnicy projektu z UI i 2 osoby z AWF Warszawa którzy będą omawiać wyniki przeprowadzonych w Islandii badań oceny aktywności fizycznej za pomocą SWA i zaadaptowanej islandzkiej wersji IPAQ; ustalać szczegóły przygotowania raportu końcowego projektu; omawiać stan zaawansowania prac nad tłumaczeniem WST na polski i islandzki; uzupełniać i dopracowywać zawartość strony internetowej projektu oraz ustalać możliwości przeniesienia strony projektu na serwery uczelniane po zakończeniu projektu; poznawać strukturę i funkcjonowanie UI (zarządzanie i administrację) programy studiów wykorzystywane metody nauczania ze szczególnym uwzględnieniem nauczania opartego na TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnej); oraz nawiązywać kontakty ze społecznością akademicką UI.
Płyta CD-Rom z rezultatami projektu grudzień 2015 Na płycie CD zawarte będą elektroniczne wersje rezultatów – książka streszczeń z konferencji „APA w Rehabilitacji i Edukacji” materiały z warsztatów tłumaczenie WST (wersja polska i islandzka) oraz adaptacja polskiej i islandzkiej wersji IPAQ dla osób poruszających się na wózku. Każda z instytucji otrzyma po 300 sztuk płyt CD-Rom.