Ewaluacja

Za ewaluację projektu odpowiada specjalista ds. ewaluacji, który realizuje harmonogram ewaluacji. Ewaluacja umożliwi zidentyfikowanie ewentualnej konieczności modyfikacji przyjętego harmonogramu projektu oraz zwiększy efektywność realizacji celów projektu poprzez jakościowe oszacowanie ich realizacji. Ewaluacja o charakterze wewnętrznym będzie przebiegała w sposób ciągły. Po każdym działaniu przeprowadzana będzie ewaluacja wśród uczestników projektu. Sporządzone zostaną raporty okresowe (co 4 miesiące) i raport końcowy. Bieżąca ocena projektu będzie polegała na kontroli następujących obszarów: rekrutacji studentów, organizacji warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji, zgodności przebiegu działań z przyjętym harmonogramem, postępów uczestników warsztatów, realizacji i osiągania założonych celów, wydatków finansowych, promocji i upowszechnienia rezultatów.

Koordynator ewaluacji Małgorzata Jarosz-Milik AWF Warszawa Wydział Rehabilitacji Sekretariat Katedry Fizjoterapii tel./fax.: +48(22) 834 35 14 email: malgorzata.jarosz@awf.edu.pl