Zarządzanie

Projekt został przygotowany i będzie realizowany przez AWF Warszawa i UI przez okres 23 miesięcy. Instytucje dysponują zapleczem merytorycznym i wykwalifikowaną kadrą, co gwarantuje realizację celów projektu. W projekcie szczegółowo zaplanowano harmonogram działań, budżet, zasady komunikacji, ustalono szczegółowy zakres obowiązków osób kluczowych, uwzględniono strategię monitoringu i ewaluacji rezultatów oraz przewidziano czynniki wystąpienia ryzyka. Przez cały czas trwania projektu zatrudnione są 3 osoby kluczowe zarządzające projektem Koordynator Projektu, Asystent Koordynatora Projektu i Przedstawiciel Finansowy Wnioskodawcy. Z koordynatorami działań realizowanych przez partnerów z Islandii zebrania odbywają się w systemie on-line. W projekcie zaangażowane są osoby z administracji (obsługa finansowa płac i obsługa zamówień publicznych), co usprawnia realizację wszystkich działań. Ekspert zewnętrzny zapewni najwyższa jakość rezultatów projektu. Regularne wizyty studyjne oraz spotkania projektowe również zapewnią skuteczną współpracę oraz komunikację pomiędzy uczestniczącymi instytucjami. Biuro projektu jest zlokalizowane na Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa.

ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY

morgulec_wwwKoordynator projektu
dr hab. prof. nadzw. Natalia Morgulec-Adamowicz
AWF Warszawa
Wydział Rehabilitacji
Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej
tel./fax.: +48(22) 835 47 98
email: natalia.morgulec@awf.edu.pl

 

ogonowska_wwwAsystent koordynatora projektu
mgr Anna Ogonowska-Słodownik
AWF Warszawa
Wydział Rehabilitacji
Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej
tel./fax.: +48(22) 835 47 98
email: anna.ogonowskaslodownik@awf.edu.pl 

 

andrzejkiewicz_wwwPrzedstawiciel Finansowy Wnioskodawcy
mgr Elwira Andrzejkiewicz
AWF Warszawa
Dział Księgowości
tel./fax.: +48(22) 834 04 31 wew. 312
email: elwira.andrzejkiewicz@awf.edu.pl

 

 

gudmundsson_wwwGłówna osoba do kontaktu w Instytucji Partnerskiej
mgr Hafþór Birgir Guðmundsson
Uniwersytet Islandii
School of Education
Department of Physical Education and Health Studiestel./fax.: + 354-5254165
email: hbg@hi.is 

 

 

harbardottirPrzedstawiciel Finansowy Partnera
mgr Kristín Harðardóttir
Uniwersytet Islandii
Educational Research Institute
tel./fax.: + 354-5254165
email: krishar@hi.is

 

 

kosmol_wwwKoordynator konferencji
prof. Andrzej Kosmol
AWF Warszawa
Wydział Rehabilitacji
Zakład Sportu Niepełnosprawnych
tel./fax.: +48(22) 835 47 98
email: andrzej.kosmol@awf.edu.pl

 

rutkowska_wwwKoordynator mobilności
dr Izabela Rutkowska
AWF Warszawa
Wydział Rehabilitacji
Zakład Sportu Niepełnosprawnych
tel./fax.: +48(22) 835 47 98
email: izabela.rutkowska@awf.edu.pl

 

jarosz_wwwKoordynator ewaluacji
Małgorzata Jarosz-Milik
AWF Warszawa
Wydział Rehabilitacji
Sekretariat Katedry Fizjoterapii
tel./fax.: +48(22) 834 35 14
email: malgorzata.jarosz@awf.edu.pl 

 

zabek_wwwObsługa finansowa – płace
mgr Anna Ząbek
AWF Warszawa
Dział Płac
tel. +48 (22) 834 04 31 wew. 480
e-mail: aniazabek@wp.pl

 

 

Kadra administracyjna – zamówienia publiczne
mgr Aleksandra Bojarska
AWF Warszawa
Dział Zamówień Publicznych i Gospodarki Materiałowej
tel. +48(22)  864 18 75,  wew. 569
e-mail: anna.stepniewska@awf.edu.pl

 

Kadra administracyjna – umowy
mgr Teresa Stypuła
AWF Warszawa
Dział Spraw Pracowniczych
tel.: +48(22) 834 59 07, tel. wew. 309
e-mail: teresa.stypula@awf.edu.pl

 

Kadra administracyjna – konferencja i warsztaty
Urszula Dolińska
AWF Warszawa
Wydział Rehabilitacji
Sekretariat Katedry Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu
tel./fax.: +48(22) 835 47 98
e-mail: urszula.dolinska@awf.edu.pl

 

ZESPÓŁ KSZTAŁCĄCY


tesiemski_www
Ekspert zewnętrzny

dr hab. prof. nadzw. Tomasz Tasiemski
AWF Poznań
Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
Zakład Sportu Osób Niepełnosprawnych
tel./fax.: +48(61) 835 51 62
email: tasiemski@awf.poznan.pl

 

molik_wwwKoordynator warsztatu 1
dr hab. prof. nadzw. Bartosz Molik
AWF Warszawa
Wydział Rehabilitacji
Zakład Sportu Niepełnosprawnych
tel./fax.: +48(22) 835 47 98
email: bartosz.molik@awf.edu.pl

 

stepien_wwwKoordynator warsztatu 2
dr Agnieszka Stępień
AWF Warszawa
Wydział Rehabilitacji
Zakład Rehabilitacji w Pediatrii i Neurologii
tel./fax.: +48(22) 834 04 31 wew. 503
email: orthosas@wp.pl

 

sidaway_wwwWykładowca warsztatu 2
dr Marta Sidaway
AWF Warszawa
Wydział Rehabilitacji
Zakład Patofizjologii
tel./fax.: +48(22) 834 04 31 ext. 291
e-mail: martasidaway@gmail.com

 

einarson_wwwKoordynator warsztatu 3
mgr Ingi Thor Einarsson
Uniwersytet Islandii
School of Education
tel./fax.: + 354-5254165
email: issi@hi.is