Cele

Celem głównym projektu jest udział w zwiększeniu włączenia społecznego użytkowników wózków w Polsce i Islandii, poprzez szkolenie przyszłych fizjoterapeutów i nauczycieli wychowania fizycznego, którzy odpowiadać będą za włączenie osób ze specjalnymi potrzebami w różnych obszarach aktywności fizycznej. Cele szczegółowe to:

  • rozwój współpracy między AWF Warszawa i University of Iceland,
  • opracowanie (adaptacja/tłumaczenie) narzędzi do oceny aktywności fizycznej osób poruszających się na wózkach,
  • rozpowszechnianie wiedzy nt. praktyki i teorii APA ze szczególnym uwzględnieniem użytkowników wózków poprzez warsztaty, konferencje, publikacje i stronę internetowa.

Cele projektu są spójne z celami szczegółowymi FSS dotyczącymi wzmacniania potencjału ludzkiego oraz poszerzania wiedzy poprzez zwiększenie mobilności i współpracy instytucjonalnej pomiędzy instytucjami działającymi w sferze edukacji.

Wielu użytkowników wózków doświadcza ostrych i przewlekłych urazów/schorzeń, które wtórnie ograniczają ich uczestnictwo w życiu społecznym oraz aktywność zawodową. Aktywność fizyczna i sport prowadzą do wzmocnienia i wsparcia osób zarówno z wrodzoną jak i nabytą niepełnosprawnością. Jakość i dostępność programów kształcenia APA rożni się pomiędzy europejskimi krajami. Projekt został przygotowany w oparciu o akademickie standardy kształcenia European Standards of Adapted Physical Activity (EUSAPA), zgodnie z którymi specyficzne  rekomendacje APA powinny stanowić integralną cześć curriculum akademickiego w zakresie wychowania fizycznego i fizjoterapii. Programy wychowania fizycznego w Polsce zawierają niewiele treści dotyczących APA, z kolei w programach wychowania fizycznego w Islandii niewiele jest informacji o użytkownikach wózków. Stąd współpraca odpowiada potrzebom obu instytucji i grup docelowych.

Krótkoterminowa grupa docelowa to studenci fizjoterapii i wychowania fizycznego oraz nauczyciele akademiccy z Islandii i Polski uczestniczący w projekcie.

Długoterminowa grupa docelowa to, zarówno w Islandii, jak i Polsce, osoby ze specjalnymi potrzebami poruszające się na wózkach i ich rodziny, specjaliści APA pracujący z użytkownikami wózków oraz kadry kształcące specjalistów APA.