Partnerzy

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – Beneficjent

AWF Warszawa, finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest wiodąca uczelnią prowadzącą kształcenie w naukach o sporcie i rehabilitacji. Od początku istnienia Wydziału Rehabilitacji (1984 r.) sport niepełnosprawnych był integralną częścią programu studiów. W ostatnich 10 latach rola adaptowanej aktywności fizycznej w programach fizjoterapii zwiększyła się. Obecnie na studiach I stopnia w programie są 4 obowiązkowe przedmioty (8 ECTS) związane z APA, a na studiach II stopnia 6 obowiązkowych przedmiotów z APA (11 ECTS). Program studiów skoncentrowany jest na przedstawieniu różnych modeli APA z uwzględnieniem rozwoju specjalistycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych przyszłych fizjoterapeutów, które będą odpowiadały specjalnym potrzebom odbiorców APA w obszarze edukacji, rekreacji, zdrowia, rehabilitacji i sportu. W ostatnich 15 latach pracownicy Wydziału Rehabilitacji uczestniczyli w 5 sieciach tematycznych/projektach dotyczących zagadnień APA. Wydział ściśle współpracuje z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji (największą organizacją pozarządową dla osób poruszających się na wózkach).

AWF Warszawa pełni rolę koordynatora projektu. Specjaliści APA z Wydziału Rehabilitacji (Zakładu Adaptowanej Aktywności Fizycznej, Zakładu Sportu Niepełnosprawnych i Katedry Fizjoterapii) wniosą swoje doświadczenie/ekspertyzę opartą na dowodach naukowych w zakresie aktywności fizycznej osób poruszających się na wózku inwalidzkim, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia umiejętności ustawienia wózka i techniki jazdy na wózku; oceny aktywności fizycznej użytkowników wózków; oraz prewencji, symptomów, przyczyn, diagnozy i leczenia wad postawy u osób poruszających się na wózku. AWF Warszawa będzie koordynować organizację:

 • 2 wizyt studyjnych w Polsce,
 • 2 warsztatów w Polsce,
 • międzynarodowej konferencji w Polsce,
 • wydania książki streszczeń,
 • adaptacji rozszerzonej polskiej i angielskiej wersji kwestionariusza IPAQ dla osób poruszających się na wózkach,
 • tłumaczenia Wheelchair Skill Test (WST) Manual na język polski,
 • produkcji CD-Rom z rezultatami projektu,
 • zarządzaniem stroną internetową projektu.

AWF Warszawa będzie aktywnie wspierać University of Iceland we wszystkich innych działaniach projektowych.

University of Iceland, School of Education – Partner

University of Iceland (UI), finansowany przez Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury, jest wiodąca instytucją edukacji i badań w Islandii. UI oferuje 337 programów studiów (I, II i III stopnia). UI składa się z 5 szkół. Szkoła Edukacji jest podzielony na 3 wydziały, w tym Wydział Sportu, Rekreacji i Studiów Społecznych. Wydział posiada wieloletnie doświadczenie w badaniach z obszaru, m.in.: adaptowana aktywność fizyczna, zdrowie dzieci, otyłość dzieci, zarządzanie zdrowiem dla osób starszych i inne. Wydział Sportu, Rekreacji i Studiów Społecznych od wielu lat kształci nauczycieli WF specjalizujących się w nauczaniu pływania oraz ratownictwie. Ostatnio, wraz ze wzrostem integracji dzieci niepełnosprawnych w Islandzkim systemie edukacji, istotne jest jak nauczać je w powszechnym systemie szkolnym. Nauczyciele UI mają wieloletnie doświadczenie w nauczaniu i trenowaniu dzieci niepełnosprawnych, od programów nauki pływania do poziomu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego. Prowadzą badania nad nauką i treningiem dzieci pełnosprawnych i dzieci ze specjalnymi potrzebami.

UI będzie pełnił rolę Partnera projektu. Specjaliści adaptowanej aktywności fizycznej z Wydziału Sportu, Rekreacji i Studiów Społecznych wniosą swoje doświadczenie i ekspertyzę opartą na dowodach naukowych w zakresie aquaterapii i pływania dla użytkowników wózków ze specjalnymi potrzebami oraz oceny aktywności fizycznej osób poruszających się na wózku. UI będzie koordynować w projekcie  organizację:

 • 2 wizyt studyjnych w Islandii,
 • warsztatu w Islandii,
 • adaptacji rozszerzonej Islandzkiej wersji kwestionariusza IPAQ dla osób poruszających się na wózkach,
 • tłumaczenia Wheelchair Skill Test (WST) Manual na język Islandzki.

UI będzie mocno wspierał AWF Warszawa we wszystkich pozostałych działaniach projektowych.