Workshop 1

Workshop 1 w Polsce ”Ustawienia wózka, technika jazdy na wózku i ocena aktywności fizycznej użytkowników wózków” – czerwiec 2014

Warsztat został poprowadzony na AWF Warszawa w j. angielskim dla studentów z Islandii i Polski oraz nauczyciela akademickiego z Islandii. Warsztat był współprowadzony przez prof. Tomasza Tasiemskiego – eksperta zewnętrznego projektu i pracowników AWF Warszawa (prof. Bartosza Molik i mgr Annę Ogonowską-Słodownik). Zajęcia miały charakter praktyczny (ustawienie wózka, technika jazdy na wózku, pokonywanie przeszkód, ocena techniki jazdy na wózku, ocena aktywności fizycznej – laboratoryjna i nielaboratoryjna) uzupełniony informacjami teoretycznymi dotyczącymi specyfiki pracy z użytkownikami wózków inwalidzkich i metod oceny ich aktywności fizycznej. Wersja elektroniczna materiałów z warsztatu dostępna będzie na stronie internetowej projektu oraz płycie CD-Rom z rezultatami projektu. Uczestnicy warsztatu otrzymali certyfikat.

Rekrutacja

Ogłoszenie Zasady rekrutacji I   Zasady rekrutacji II 

Ochrona danych osobowych Lista uczestników – WORKSHOP 1

Materiały

Teksty do przeczytania Program – WORKSHOP 1

Zdjęcia

<
>