Workshop 2

Workshop 2 w Polsce ”Wady postawy u osób poruszających się na wózkach – profilaktyka, symptomy, przyczyny, diagnoza i leczenie” – luty 2015

Warsztat został poprowadzony na AWF Warszawa w j. angielskim dla studentów z Islandii i Polski oraz nauczyciela akademickiego z Islandii. Warsztat był prowadzony przez pracowników AWF Warszawa (dr Agnieszkę Stępień i dr Martę Sidaway). Zajęcia miały charakter praktyczny z udziałem pacjentów (diagnostyka, terapia, zaopatrzenie ortopedyczne) uzupełniony informacjami teoretycznymi dotyczącymi specyfiki pracy z użytkownikami wózków inwalidzkich i metod oceny ich postawy. Wersja elektroniczna materiałów z warsztatu dostępna będzie na stronie internetowej projektu oraz płycie CD-Rom z rezultatami projektu. Uczestnicy warsztatu otrzymali certyfikat.

Rekrutacja

Ogłoszenie Zasady rekrutacji I Zasady rekrutacji II
Ochrona danych osobowych Lista uczestników – WORKSHOP 2

Materiały

Teksty do przeczytania Program – WORKSHOP 2

Zdjęcia

<
>