Workshop 3

Workshop 3 w Islandii „Aquaterapia i pływanie dla osób poruszających się na wózkach” – lipiec 2015

Warsztat został poprowadzony na UI w j. angielskim dla studentów z Polski i Islandii oraz nauczyciela akademickiego z Polski. Warsztat był prowadzony przez pracowników University of Iceland (Prof. Hafþór Gudmundsson i Ingi Einarsson) i AWF Warszawa (mgr Annę Ogonowską-Słodownik). Zajęcia miały charakter praktyczny z udziałem osób poruszających się na wózkach (transfery, techniki pływania osób poruszających się na wózkach, nauka pływania, trening, ocena umiejętności w środowisku wodnym, metody terapii w wodzie). Informacje teoretyczne dotyczące specyfiki pracy w wodzie z użytkownikami wózków inwalidzkich, metodyki nauczania pływania, treningu pływackiego i klasyfikacji w pływaniu stanowiły uzupełnienie. Wersja elektroniczna materiałów z warsztatu dostępna będzie na stronie internetowej projektu oraz płycie CD-Rom z rezultatami projektu. Uczestnicy warsztatu otrzymali certyfikaty.

Rekrutacja

Ogłoszenie Zasady rekrutacji Ochrona danych osobowych

Lista uczestników – WORKSHOP 3

Materiały

Teksty do przeczytania Program – WORKSHOP 3

Zdjęcia

<
>